Afgifte van het biometrische paspoort

Inleiding

Inleiding

 • Het biometrische paspoort is een individueel reisdocument. Het wordt afgegeven zonder  leeftijdsvoorwaarden aan elke Marokkaanse burger die het verzoek indient, met uitzondering van  het geval van een rechterlijke beslissing die zich daartegen verzet;
 • Het biometrische paspoort heeft een geldigheid van 5 jaar voor personen ouder dan drie jaar en  een geldigheidsduur van 3 jaar voor de kinderen jonger dan drie jaar;
 • Het biometrische paspoort is niet verlengbaar;
 • Het biometrische paspoort wordt afgegeven op verzoek van betrokkene of zijn wettelijke  vertegenwoordiger in het geval van een minderjarige of een meerderjarige onder voogdij.Marokkaanse staatsburgers kunnen echter de paspoorten van hun minderjarige kinderen afgeven of verlengen zonder voorafgaande toestemming van hun vader, tenzij er een rechterlijke beslissing is die zich hiertegen verzet en die aan de bevoegde autoriteit zou zijn meegedeeld vóór de formulering van de paspoortaanvragen van de betrokken minderjarigen.
 • De aanvraag voor een biometrisch paspoort wordt ingediend bij de bevoegde Consulaire Dienst  tegen overlegging van een ontvangstbewijs;
 • Voor meerderjarigen wordt het biometrische paspoort opgesteld op basis van de CNIE of het  ontvangstbewijs voor de afgifte van de CNIE, afgegeven door de bevoegde Consulaire Dienst;
 • Voor minderjarigen onder de 12 jaar, die geen CNIE hebben is het biometrische paspoort  opgesteld op basis van het uittreksel uit de geboorteakte;
 • Minderjarigen van 12 tot 18 jaar, die geen CNIE bezitten en die een paspoort willen hebben, dienen  contact op te nemen met de Consulaire Dienst van hun woonplaats om hun vingerafdrukken op te  laten nemen en hun aanvraag in te dienen. 

Procedure

Procedure

De aanvraag voor het biometrische paspoort wordt door betrokkene, zijn vertegenwoordiger of zijn wettelijke voogd ingediend bij de Consulaire Dienst van de woonplaats, tegen een ontvangstbewijs.
De aanwezigheid van de aanvrager is verplicht bij het indienen van de aanvraag.
Minderjarigen dienen vergezeld te worden door hun vertegenwoordigers of wettelijke voogden.
De vertegenwoordiger of wettelijke voogd dient het volgende te overleggen:

 • Zijn/haar identiteitsbewijs (origineel + fotokopie);
 • Bewijs van de status van de wettelijke vertegenwoordiger indien hij/zij iemand anders dan de vader of de moeder is;

Het ontvangstbewijs zal vereist worden bij het afhalen van het paspoort. 

Bij beschadiging, diefstal of vermissing van het oude paspoort wordt een door de Consulaire Diensten of de lokale autoriteiten gelegaliseerde verklaring op erewoord van betrokkene, zijn voogd of zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist.


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

Meerderjarigen:
 • Consulaire registratie ( geactualiseerd);
 • Geldig CNIE (origineel + fotokopie) of een fotokopie van het ontvangstbewijs van de aanvraag voor  de afgifte of verlenging van de CNIE;
 • Bij ontvangstbewijs van CNIE dient belanghebbende ook een geboorteakte of een integrale kopie  van de geboorteakte van minder dan 6 maanden oud te overleggen;
 • Twee identieke recente pasfoto's op witte of lichtblauwe achtergrond, formaat 35 x 45 mm;
 • Bij vernieuwing dient het oude paspoort overlegd te worden.

 

Meerderjarigen onder voogdij:

Naast documenten voor een meerderjarige:

 • Identiteitsdocument van de wettelijke vertegenwoordiger (origineel + kopie);
 • Een bewijs van de status van de wettelijke vertegenwoordiger en van de relatie tot de persoon  onder voogdij, in het geval van een wettelijke vertegenwoordiger anders dan de vader of moeder;
 • Verplichte aanwezigheid van de persoon onder voogdij en zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Minderjarige van 12 tot 18 jaar :
 • Consulaire inschrijving (geactualiseerd);
 • Geldige CNIE (origineel + kopie) of een fotokopie van het ontvangstbewijs van de aanvraag van de  afgifte of verlenging van de CNIE;
 • Bij ontvangstbewijs van de CNIE dient belanghebbende ook een geboorteakte of een integrale  kopie van de geboorteakte van minder dan 6 maanden oud te overleggen;
 • Twee identieke recente pasfoto's op witte of lichtblauwe achtergrond, formaat 35 x 45 mm;
 • Bij verlenging dient het oude paspoort overlegd te worden. 

 

Minderjarig kind jonger dan 12 jaar :
 • Inschrijvingbewijs van de bevoegde Consulaire Dienst;
 • Een uittreksel van geboorteakte of een integrale kopie van de geboorteakte van minder dan 6  maanden oud overleggen of een kopie van het trouwboekje (het vroegere "identiteits- en  burgerlijke standsboekje" wordt niet meer geaccepteerd);
 • Dit document moet de voor- en achternaam van betrokkene en de namen van zijn/haar ouders in  het Arabisch en Latijns schrift vermelden;
 • Twee identieke recente pasfoto's op witte of lichtblauwe achtergrond, formaat 35 x 45 mm.

 

Bij verlenging dient het oude paspoort overlegd te worden.Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Afhandeling van aanvraag van het biometrische paspoort raadplegen
Ophalen van het biometrisch paspoort raadplegen
Afgifte van het biometrische paspoort in Marokko ten behoeve van Marokkanen in het buitenland van Marokkanen in het buitenland raadplegen
Laissez-Passer raadplegen
Individuele of collectieve verklaring van in het leven zijn of familiaal formulier van de burgerlijke stand raadplegen
Verklaring van niet getrouwd zijn raadplegen
Huwelijksakte raadplegen
Verklaring van niet hertrouwd zijn raadplegen
Echtscheidingsakte raadplegen
Verklaring van huwelijkswetgeving raadplegen
Volmacht voor onroerend goed transacties raadplegen
Op het niveau van Diplomatieke Missies en Consulaire Posten raadplegen
Op het centrale niveau van Ministerie van Buitenlandse Zaken dse Zakenen Internationale Samenwerking raadplegen
Certificering van overeenstemming van documenten raadplegen
De definitieve terugkeer naar Marokko raadplegen
Tijdelijke invoer van auto’s in Marokko raadplegen
Korting van 90% toegekend voor de inklaring van een motorvoertuig raadplegen
Verouderingskorting voor voertuigen raadplegen
Consulaire inschrijving raadplegen
Bewijs van consulaire inschrijving raadplegen
Verlenging CNIE raadplegen
Ophalen CNIE raadplegen

Openbare e-Services

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel