Inleiding

Inleiding

Het dienstvisum wordt door de Diplomatieke of Consulaire Missies van het Koninkrijk kostenloos afgegeven aan de houders van een dienstpaspoort of gelijkwaardig (volgens de benamingen). 
De duur van het dienstvisum of dienstreisvisum kan variëren, afhankelijk van de reden van de reis, van 3 tot 90 dagen, met 1, 2, of meerdere binnenkomsten.
Met uitzondering van het dienstvisum voor een missie waarvan de geldigheid in overeenstemming is met de duur van de missie, en na overleg met de Protocollaire Afdeling kan een langetermijnvisum worden afgegeven, (geldig voor een verblijf van meer dan 90 dagen en minder dan een jaar), met meerdere binnenkomsten. Niettemin, de maximale verblijfsduur bij elke binnenkomst mag niet meer bedragen dan 90 ononderbroken dagen. 
Houders van een dienstpaspoort of gelijkwaardig die voor werk of toerisme naar Marokko willen reizen, die onderworpen zijn aan de visumplicht van binnenkomst en verblijf op het grondgebied van Marokko, moeten de volgende documenten indienen bij de Marokkaanse Diplomatieke of Consulaire Missies voor het afgeven van een dienstvisum: 


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Verbale nota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de Diplomatieke of Consulaire Missie waartoe de aanvragers behoren en die een dienstpaspoort of gelijkwaardig hebben;
  • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
  • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
  • Een fotokopie van de eerste pagina’s van het dienstpaspoort of gelijkwaaardig, in geldige staat (pagina's met vermelding: identiteit en geldigheid). 

Gerelateerde diensten

Te verlenen soorten visa raadplegen
Accredititatievisum raadplegen
Diplomatiek visum raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel