Inleiding

Inleiding

Het accreditatievisum valt namelijk onder de exclusieve bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking, Protocollaire Afdeling. 
Het wordt uitgegeven door de Diplomatieke Missies.
Het accreditatievisum wordt afgegeven aan diplomatieke en consulaire ambtenaren, leden van het administratief en technisch personeel die door hun regering zijn aangewezen om hun taken in Marokko uit te voeren, evenals diegenen welke behoren tot internationale en regionale organisaties, waarvan de nationaliteit en categorie van het paspoort onderworpen zijn aan visumformaliteiten.
Het accreditatievisum is geldig voor een verblijf van 90 dagen, gedurende welke tijd de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger wordt gevraagd om zijn diplomatieke identiteitskaart en die van zijn familieleden aan te vragen bij de Protocollaire Afdeling.
Diplomatiek en consulair personeel en internationale en regionale organisaties die zijn toegewezen aan het Koninkrijk Marokko en die zijn onderworpen aan het visum voor binnenkomst en verblijf in Marokko, moeten de volgende documenten verstrekken voor de aanvraag van een accreditatievisum


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Verbale nota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de internationale of regionale organisatie waarvan het diplomatieke en consulaire personeel dat geaccrediteerd is bij het Koninkrijk Marokko afhankelijk is;
  • Aanvraagformulier voor inreisvisum naar het Koninkrijk Marokko;
  • Twee recente kleurenpasfoto's op een witte achtergrond (4 x 3 cm) die duidelijk de kenmerken van het gezicht laten zien;
  • Een fotokopie van de eerste pagina's van het diplomatiek paspoort, dienstpaspoort of gelijkwaardig, of gewoon paspoort, in geldige staat (pagina's met vermelding: identiteit en geldigheid). 
     

Gerelateerde diensten

Diplomatiek visum raadplegen
Dienstvisum raadplegen
Te verlenen soorten visa raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel