Wetboek familierecht en adoulaire akten

Inleiding

Inleiding

Marokkanen die in het buitenland wonen kunnen hun huwelijk sluiten conform de lokale administratieve procedure van het land van verblijf, indien aan de voorwaarden van het verzoek en de aanvaarding, de bevoegdheid, de aanwezigheid van de echtelijke voogd (wali ), indien van toepassing, zijn voldaan en dat er geen wettelijke belemmeringen zijn en het niet achterwege laten van de bruidsgave "sadaq", en dit in de aanwezigheid van twee moslimgetuigen. 
Marokkanen die een huwelijk hebben gesloten overeenkomstig de lokale wetgeving van het land van verblijf, dienen een kopie van betreffende huwelijksakte in te dienen bij de Marokkaanse Consulaire Diensten waar de huwelijksakte is opgesteld of de verblijfplaats van de echtgenoten. 
Bij afwezigheid van deze Diensten wordt binnen dezelfde termijn een kopie van de huwelijksakte gezonden naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, dat het doorstuurt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en de afdeling familierecht van de geboorteplaats van beide echtgenoten.
Als de echtgenoten of één van hen niet in Marokko is/zijn geboren, stuurt het ministerie het
genoemde afschrift naar de afdeling familierecht te Rabat of naar de Officier van Justitie van de rechtbank van eerste aanleg in Rabat.


Gerelateerde diensten

Huwelijkse administratieve verklaring (ongehuwd, gehuwd, gescheiden of verweduwd) raadplegen
Inschrijving van het burgerlijk huwelijk bij de Consulaire Diensten raadplegen
Ishhad moulhaq raadplegen
Huwelijksvolmacht raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel