Familie en Huwelijk

Burgerlijke Stand

Geboorte-inschrijving en Overlijdensinschrijving in het register van de burgerlijke stand en in het trouwboekje  

Geboorte-inschrijving in het register van de…

Diplomatieke en consulaire medewerkers stellen de…

raadplegen

Overlijdensinschrijving in het register van de…

Het overlijden wordt ingeschreven bij de…

raadplegen

Uitgifte van het trouwboekje

Uitgifte van het trouwboekje

raadplegen

Afgifte van het duplicaat van het trouwboekje

Afgifte van het duplicaat van het trouwboekje

raadplegen

Afgifte van een gewaarmerkte kopie conform het…

Het trouwboekje wordt exclusief aan de echtgenoot…

raadplegen

Trouwboekje

Het trouwboekje is het officiële document waaruit blijkt dat er familiebanden bestaan tussen de verschillende leden van een gezin. Het bevat ook de geboortedata en -plaatsen van de gezinsleden

Marokkaanse nationaliteit

Nationaliteitsbewijs en Bewijs van nationaliteitserkenning

Nationaliteitsbewijs

Een aanvraag voor de afgifte van een…

raadplegen

Marokkaans nationaliteitsbewijs voor kinderen van…

Elk kind van een Marokkaanse moeder dat zijn/haar…

raadplegen

Bewijs van nationaliteitserkenning

Het erkenningbewijs van de nationaliteit wordt…

raadplegen

Uittreksel van de geboorteakte

Het uittreksel van de geboorteakte wordt…

raadplegen

Uittreksel van de overlijdensakte

Het uittreksel van de overlijdensakte wordt…

raadplegen

Integrale kopie van de geboorteakte

De integrale kopie van de geboorteakte wordt…

raadplegen

Individueel formulier van de burgerlijke stand

Het individuele formulier van de burgerlijke…

raadplegen

Individuele of collectieve verklaring van in het …

Individuele of collectieve verklaring van in het …

raadplegen

Verklaring van niet getrouwd zijn

De verklaring van niet getrouwd zijn bewijst de…

raadplegen

Huwelijksakte

Consulaire inschrijving;Origineel huwelijksakte …

raadplegen

Verklaring van niet hertrouwd zijn

Consulaire inschrijving;overlijdensbewijs van de…

raadplegen

Echtscheidingsakte

Consulaire inschrijving;Echtscheidingsakte …

raadplegen

Verklaring van huwelijkswetgeving

Dit is een verklaring uitgegeven door de…

raadplegen

Erkenning van het vaderschap van het kind …

Het overleggen van een document van…

raadplegen

Documenten en verklaringen van de burgerlijke stand

Uittreksel van de geboorteakte,Uittreksel van de overlijdensakte,Integrale kopie van de geboorteakte,Individueel formulier van de burgerlijke stand,Verklaring van niet getrouwd zijn,Verklaring van niet hertrouwd zijn ...

Repatriëring van het stoffelijk overschot voor begrafenis…

  Toestemming voor repatriëring van het stoffelijk overschot voor begrafenis in Marokko ,Verzoek tot dekking van de repatriëringkosten door de Marokkaanse autoriteiten van het stoffelijk overschot voor hulpbehoevende gezinnen en Toegangstoestemming van een lijkurn van een overleden buitenlander voor begrafenis in Marokko  

Toestemming voor repatriëring van het stoffelijk…

Deze toestemming wordt afgegeven door het…

raadplegen

Verzoek tot dekking van de repatriëringkosten…

Het Ministerie dat verantwoordelijk is voor…

raadplegen

Toegangstoestemming van een lijkurn van een…

Schriftelijk verzoek ingediend door het hoofd van…

raadplegen

Belanghebbenden wonende in Marokko of ander land…

Aanvragen voor de afwikkeling van de nalatenschap…

raadplegen

Belanghebbenden wonende in het land van overlijden

De erfgenamen zorgen zelf voor, of verlenen een…

raadplegen

Nalatenschap

 Aanvragen voor de afwikkeling van de nalatenschap kunnen ingediend worden bij de Afdeling van  Consulaire en Sociale Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking te  Rabat of bij de Marokkaanse diplomatieke of consulaire posten van de overlijdenplaats.

Wetboek familierecht en adoulaire akten

Marokkanen die in het buitenland wonen kunnen hun huwelijk sluiten conform de lokale administratieve procedure van het land van verblijf, indien aan de voorwaarden van het verzoek en de aanvaarding, de bevoegdheid, de aanwezigheid van de echtelijke voogd (wali ), indien van toepassing, zijn voldaan en dat er geen wettelijke belemmeringen zijn en het niet achterwege…

Wetboek familierecht en adoulaire akten

Marokkanen die in het buitenland wonen kunnen hun…

raadplegen

Opstelling adoulaire akte bij de Consulaire…

Marokkanen die in het buitenland wonen kunnen hun…

raadplegen

Inschrijving van het burgerlijk huwelijk bij de…

Het huwelijk kan worden gesloten volgens de…

raadplegen

Ishhad moulhaq

Indien het burgerlijk huwelijk geen twee…

raadplegen

Huwelijkse administratieve verklaring (ongehuwd,…

Consulaire inschrijving;Integrale kopie van de…

raadplegen

Huwelijkse ontbindingakte

De echtscheiding vindt plaats in de rechtbanken…

raadplegen

Echtscheiding uitgesproken door buitenlandse…

Echtscheiding uitgesproken door buitenlandse…

raadplegen

Echtscheiding in Marokko

De echtscheiding in Marokko valt onder toezicht…

raadplegen

Verzoeningspoging van echtgenoten

De rechtbank roept, alvorens de echtscheiding…

raadplegen

Akte van wederzijdse instemming voor echtscheiding

De echtgenoten kunnen het eens zijn over het…

raadplegen

Adoulaire akte van bekering tot de islam

Deze akte wordt opgesteld ten behoeve van iedere…

raadplegen

Huwelijksvolmacht

Het huwelijk wordt gesloten in aanwezigheid van…

raadplegen

Volmacht voor onroerend goed transacties

De Wet nr. 69-16, die 14 september 2017 in…

raadplegen

Adoulaire Volmachten

Huwelijksvolmacht en Volmacht voor onroerend goed transacties

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel