Huwelijksvolmacht

Inleiding

Inleiding

Het huwelijk wordt gesloten in aanwezigheid van beide betrokken partijen.

Er kan echter hiervoor een volmacht worden verleend, na toestemming van de familierechter, indien speciale omstandigheden betrokkene verhinderen het huwelijk persoonlijk aan te gaan. 

N.B.

  • De volmacht moet origineel zijn of bij onderhandse gelegaliseerde handtekening van betrokkene;
  • De gemachtigde dient meerderjarig te zijn, in zijn volledige civiele vermogen zijn en voldoen aan de voorwaarden van het voogdijschap in het geval hij door de wettelijke voogd (wali) wordt  vertegenwoordigd;
  • Betrokkene dient in zijn volmacht de naam van de andere echtgenoot/echtgenote, zijn/haar beschrijving en gegevens met betrekking tot zijn identiteit evenals alle relevante informatie te vermelden;
  • De volmacht dient het bedrag van de "sadaq" te vermelden en indien van toepassing, specificeren wat van tevoren of later moet worden betaald. Betrokkene kan de voorwaarden stellen die hij/zij wenst toe te voegen in de akte en de voorwaarden van de andere partij die hij/zij aanvaard heeft.

 

De volmacht dient door de familierechter gehomologeerd te worden.


Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

  • Consulaire inschrijving;
  • Paspoort of CNIE;
  • Trouwboekje van betrokkene, indien van toepassing;
  • Integrale kopie van de geboorteakte van minder dan zes (6) maanden oud;
  • Aanwezigheid van de aanvrager;

Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

             Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


Gerelateerde diensten

Certificering van overeenstemming van documenten raadplegen
Apostille raadplegen
Consulaire inschrijving raadplegen
Bewijs van consulaire inschrijving raadplegen
Eerste afgifte CNIE raadplegen
Verlenging CNIE raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel