Opstelling adoulaire akte bij de Consulaire Diensten

Aan te leveren documenten

Aan te leveren documenten

Huwelijk tussen twee personen die enkel de Marokkaanse nationaliteit bezitten :
 • Consulair inschrijvingsbewijs van een van de twee verloofden;
 • Verzoek om toestemming van de familierechter om de huwelijkakte door de  adouls op te stellen;
 • CNIE van verloofden (origineel + fotokopie);
 • Uittreksel van de geboorteakte van elk van de verloofden;
 • Huwelijkse administratieve verklaring (voor elk van de verloofden);
 • Medische verklaring voor elk van de verloofden;
 • Originele echtscheidingsakte, in geval van echtscheiding (onherroepelijke  beschikking);
 • Originele overlijdensakte, in het geval van weduwschap;
 • Aanwezigheid van twee mannelijke moslimgetuigen;
 • Aanwezigheid van de echtelijke voogd (de wali), indien van toepassing. 

 

De huwelijkstoestemming van de familierechter wordt ook vereist in de volgende gevallen:

 1. Huwelijk onder de leeftijd van de huwelijksbekwaamheid;
 2. Polygamie, wanneer aan de voorwaarden is voldaan, rekening houdend met de wetgeving van het land van verblijf;
 3. Huwelijk van verstandelijke gehandicapte;
 4. Huwelijk van bekeerlingen tot de Islam.
Huwelijk tussen een persoon van Marokkaanse nationaliteit en een buitenlander (als geen van beiden de nationaliteit  van het gastland heeft):
 • Consulair inschrijvingsbewijs van de Marokkaanse partij;
 • Verzoek om toestemming van de familierechter om de huwelijkakte door de adouls op te stellen;
 • CNIE van de Marokkaanse partij en paspoort van de buitenlandse partij  (origineel + fotokopie);
 • Uittreksel van de geboorteakte van elk van de verloofden;
 • Huwelijkse administratieve verklaring van de Marokkaanse partij;
 • Huwelijkse bekwaamheidsverklaring of elk ander document dat als zodanig dienst doet van de buitenlandse partij;
 • Medische verklaring voor elk van de verloofden;
 • Originele scheidingsakte in geval van echtscheiding;
 • Originele overlijdensakte in het geval van weduwschap;
 • Aanwezigheid van twee moslimgetuigen;
 • Aanwezigheid van de echtelijke voogd (de wali), indien van toepassing;

 

Huwelijkstoestemming van de familierechter is ook vereist in de volgende gevallen: 

 1. Huwelijk onder de leeftijd van de huwelijksbekwaamheid;
 2. Polygamie wanneer aan de voorwaarden daarvan is voldaan, rekening houdend met de wetgeving van het land van verblijf;
 3. Huwelijk van verstandelijk gehandicapte;
 4. Huwelijk van bekeerlingen tot de islam en niet-Marokkaanse buitenlanders.

Consulaire kosten

Consulaire kosten

 

Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFSOpmerking

Opmerking

In het geval van frauduleuze praktijken om de toestemming of de bekwaamheidsverklaring te verkrijgen of om deze formaliteiten te vermijden, worden op verzoek van de benadeelde partij de bepalingen van artikel 366 van het Wetboek van Strafrecht toegepast tegen de dader en zijn medeplichtigen.
Het slachtoffer van de frauduleuze praktijken heeft het recht om het huwelijk te beëindigen en een vergoeding van de geleden schade te eisen. 

Gemengd huwelijk: Een of beide Marokkaanse partijen heeft / hebben een dubbele nationaliteit (Marokkaanse nationaliteit en nationaliteit van het gastland):

Dit huwelijk dient vooraf plaats te vinden bij de bevoegde autoriteiten van het land van verblijf in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Belanghebbenden dienen vervolgens hun burgerlijk huwelijk te laten registreren bij de Marokkaanse Consulaire Diensten van de plaats waar de huwelijksakte wordt opgesteld of van de woonplaats van de echtgenoten


Gerelateerde diensten

Inschrijving van het burgerlijk huwelijk bij de Consulaire Diensten raadplegen
Ishhad moulhaq raadplegen
Huwelijkse administratieve verklaring (ongehuwd, gehuwd, gescheiden of verweduwd) raadplegen
Uittreksel van de geboorteakte raadplegen
Uittreksel van de overlijdensakte raadplegen
Integrale kopie van de geboorteakte raadplegen
Individueel formulier van de burgerlijke stand raadplegen
Individuele of collectieve verklaring van in het leven zijn of familiaal formulier van de burgerlijke stand raadplegen
Verklaring van niet getrouwd zijn raadplegen
Huwelijksakte raadplegen
Verklaring van niet hertrouwd zijn raadplegen
Echtscheidingsakte raadplegen
Verklaring van huwelijkswetgeving raadplegen
Erkenning van het vaderschap van het kind (Istilhaq) raadplegen
Consulaire inschrijving raadplegen
Bewijs van consulaire inschrijving raadplegen
Eerste afgifte CNIE raadplegen
Verlenging CNIE raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel