Eerste afgifte CNIE

Inleiding

Inleiding

De CNIE is een officieel document dat de identiteit van iedere Marokkaanse burger vaststelt en vanaf het moment van geldigheid zijn/haar Marokkaanse nationaliteit.
De CNIE is verplicht voor iedere burger ouder dan 16 jaar.
Minderjarigen ouder dan 12 jaar kunnen, in het geval van een paspoortaanvraag, een CNIE verkrijgen onder dezelfde voorwaarden als die van volwassenen.
De geldigheidsperiode van de CNIE is 10 jaar.
De aanvraag voor de eerste afgifte of verlenging van de elektronische nationale identiteitskaart wordt door betrokkene persoonlijk ingediend tegen een gedagtekend ontvangstbewijs, bij de consulaire dienst van zijn woonplaats.

Vingerafdrukopname:

Een vingerafdrukken van betrokkene worden door de Consulaire Dienst in de volgende gevallen opgenomen :

 • a. Op het eerste verzoek voor de afgifte van de CNIE;
 • b. Bij aanvraag voor de vervanging van het oude model van de nationale identiteitskaart door de  nieuwe CNIE (elektronisch);
 • c. In geval van beschadiging, vermissing of diefstal van de nationale identiteitskaart of de CNIE.

Procedure

Procedure

 • Inschrijvingsbewijs aanvragen voor de afgifte van een CNIE;
 • In persoon verschijnen bij de afdeling CNIE, met de vereiste  documenten;
 • Na het afgeven van het dossier , wordt een ontvangstbewijs  afgegeven aan de betrokkene.
 • Deze wordt vereist bij het ophalen van de CNIE.

Doc

Aan te leveren documenten

 • Bewijs van consulaire inschrijving met vermelding van het huidige adres van de betrokkene in het buitenland, afgegeven door de Consulaire Dienst (zie consulaire inschrijving);
 • Een kopie van de pagina van het trouwboekje van betrokkene, met het overleggen van het boekje *, of;
 • Een integrale kopie van de geboorteakte ** of;
 • Een uittreksel van de geboorteakte**;
 • Vier recente kleurenpasfoto's, op een lichte achtergrond, formaat 3,5 x 4,5 cm, met onbedekt gezicht en zonder donkere bril;
 • Voor de aanvraag van de optionele vermelding " echtgenote", "weduwe" of "weduwnaar" dient betrokkene, naar gelang van het geval, de volgende documenten te overleggen:
  • -Gewaarmerkt afschrift van het origineel van de huwelijksakte;
  • -Uittreksel van de geboorteakte van de echtgenoot;
  • - Uittreksel van de overlijdensakte van de echtgenoot;
 • Een bewijs of een gewaarmerkt afschrift van de toekenning van de Marokkaanse nationaliteit is vereist voor vreemdelingen die een dergelijke nationaliteit hebben verkregen en voor kinderen die zijn geboren vóór 02 april 2007, van een buitenlandse vader en een Marokkaanse moeder.

*: dit document moet de voor- en achternaam van betrokkene vermelden en de namen van zijn ouders in het Arabisch en in het Latijns schrift. (het oude "identiteits- en burgerlijke standboekje" wordt niet geaccepteerd). **: deze documenten moeten minder dan 6 maanden oud zijn en moeten de voor- en achternaam vermelden van betrokkene en de namen van zijn ouders in het Arabisch en in het Latijns schrift, verstrekt door de Marokkaanse autoriteiten.


Opmerking

Opmerking

Afgifte van de CNIE in Marokko:

Marokkanen die in het buitenland wonen, kunnen hun CNIE aanvragen bijDGSN diensten in Marokko door dezelfde documenten te verstrekken die de consulaire diensten vereisen, waaronder het consulaire inschrijvingsbewijs, om hun verblijf in het buitenland te rechtvaardigen. In het geval van een adreswijziging dienen de Marokkanen in het buitenland hun CNIE te laten vervangen in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Verificatie van de nationaliteit:

In geval van twijfel over de Marokkaanse nationaliteit van de aanvrager, kan de Consulaire Dienst eisen dat een nationaliteitsbewijs wordt overgelegd, zoals bepaald in artikel 33 van het Marokkaanse wetboek van nationaliteit.
 


Consulaire kosten

Consulaire kosten

 
Zie geldende tarieven

VOIR LE DÉTAIL DES TARIFS


VERORDENING

VERORDENING

VERORDENING :

Klik hier :  Décret CNIE

Klik hier :  dahir Cnie


Gerelateerde diensten

Consulaire inschrijving raadplegen
Bewijs van consulaire inschrijving raadplegen
Ophalen CNIE raadplegen
Vermissing ontvangstbewijs van aanvraag CNIE raadplegen
Afgifte Verklaring Omtrent Gedrag raadplegen
Afgifte van het biometrische paspoort raadplegen
Afgifte van het biometrische paspoort in Marokko ten behoeve van Marokkanen in het buitenland van Marokkanen in het buitenland raadplegen
Laissez-Passer raadplegen
Uitgifte van het trouwboekje raadplegen
Nationaliteitsbewijs raadplegen
Marokkaans nationaliteitsbewijs voor kinderen van een Marokkaanse moeder en een buitenlandse vader raadplegen
Uittreksel van de geboorteakte raadplegen
Uittreksel van de overlijdensakte raadplegen
Integrale kopie van de geboorteakte raadplegen
Individuele of collectieve verklaring van in het leven zijn of familiaal formulier van de burgerlijke stand raadplegen
Verklaring van niet getrouwd zijn raadplegen
Huwelijksakte raadplegen
Verklaring van niet hertrouwd zijn raadplegen
Echtscheidingsakte raadplegen
Verklaring van huwelijkswetgeving raadplegen
Wetboek familierecht en adoulaire akten raadplegen
Ishhad moulhaq raadplegen
Huwelijkse administratieve verklaring (ongehuwd, gehuwd, gescheiden of verweduwd) raadplegen
Huwelijkse ontbindingakte raadplegen
Verzoeningspoging van echtgenoten raadplegen
Akte van wederzijdse instemming voor echtscheiding raadplegen
Huwelijksvolmacht raadplegen
Volmacht voor onroerend goed transacties raadplegen
Op het niveau van Diplomatieke Missies en Consulaire Posten raadplegen
Op het centrale niveau van Ministerie van Buitenlandse Zaken dse Zakenen Internationale Samenwerking raadplegen
Certificering van overeenstemming van documenten raadplegen
De definitieve terugkeer naar Marokko raadplegen
Tijdelijke invoer van auto’s in Marokko raadplegen
Korting van 90% toegekend voor de inklaring van een motorvoertuig raadplegen
Verouderingskorting voor voertuigen raadplegen

Openbare e-Services

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel