Consulaire inschrijving

Inleiding

Inleiding

Iedere Marokkaanse onderdaan die in het buitenland gevestigd of geboren is, ongeacht zijn/haar geslacht, leeftijd en gezinssituatie, dient zich te laten inschrijven bij de Marokkaanse Consulaire diensten van zijn/haar woonplaats. Deze inschrijving wordt "consulaire inschrijving" genoemd.
Hierdoor kunnen de consulaire diensten nuttige informatie verstrekken aan Marokkanen in het buitenland, hulp en assistentie bieden en contact met hen of hun familieleden op nemen, wanneer dat nodig is of in geval van nood.
Alleen geregistreerde personen komen in aanmerking voor consulaire diensten zoals het verkrijgen van de Marokkaanse ID-kaart (CNIE), het biometrische paspoort (PB), enz.
Bij een consulaire registratie ontvangt men een inschrijvingsbewijs.
De aanwezigheid van de betrokken persoon is verplicht. 


Pièces à fournir

Pièces à fournir

 • Paspoort (origineel + fotokopie) of CNIE- ontvangstbewijs (origineel + fotokopie) voor volwassenen ouder dan 18 jaar en minderjarigen ouder dan 12 jaar in het bezit van CNIE of CNIE ontvangstbewijs ;
 • Minderjarigen die geen CNIE of CNIE-ontvangstbewijs hebben, dienen een kopie van het Marokkaanse trouwboekje of het boekje van de burgerlijke stand te overleggen, of een uittreksel van de geboorteakte die minder dan een jaar oud is;
 • Een minderjarige jonger dan 18 jaar moet worden vergezeld of gemachtigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger;
 • Geldig bewijs van verblijf (verblijfsvergunning, verblijfskaart, visum voor lang verblijf, visum of studievergunning, werkvergunning, buitenlandse identiteitskaart of buitenlands paspoort), of elk officieel document in plaats daarvan dat het adres van betrokkene vermeldt;
 • Als het document dat het regulier verblijf rechtvaardigt niet het huidige adres vermeldt, dient betrokkene een adresbewijs te overleggen (woonplaatsbewijs, huurcontract, water-, elektriciteit- of vaste telefoonrekening of een bewijs van huisvesting, gelegaliseerd door de consulaire diensten of de lokale autoriteiten). De minderjarige die geen bewijs van adres op zijn/haar naam heeft, dient een fotokopie van de identiteitskaart van zijn voogd (vader, moeder of wettelijke voogd) te overleggen, evenals zijn adresbewijs;
 • Twee kleurenpasfoto's op een witte of blauwe achtergrond (4 x 3 cm);
 • Verplichte aanwezigheid van de betrokkene;
 • Schoolverklaring voor minderjarigen (optioneel);
 • De inschrijving van stagiairs en zaken waarvan de regularisatie van de verblijfssituatie nog in behandeling is wordt beoordeeld door het Afdelingshoofd. 

Procedure

Procedure

 • Inschrijvingformulier invullen en tekenen;
 • Originele documenten + kopieën overleggen


Opmerkingen

Opmerkingen

Elke significante verandering in de persoonlijke, familiale of professionele situatie, evenals het adres dient gemeld te worden aan de desbetreffende consulaire dienst. De gegevenswijziging is gratis.
Indien nodig, dienen voor de afgifte van een nieuw inschrijvingsbewijs met genoemde wijzigingen consulaire kosten te worden betaald. 

In geval van verhuizing buiten het consulaire district, moet betrokkene zich melden bij de consulaire dienst van zijn nieuwe woonplaats en zich daar laten inschrijven. ( Zie vaststelling van consulaire districten).
De vereiste aan te leveren documenten voor de consulaire inschrijving zijn dezelfde als in het geval van de eerste inschrijving.  

Er geldt een automatische verwijdering van de inschrijving uit een consulaire dienst bij overlijden,woonplaatswijziging buiten het consulaire district of bij een definitieve terugkeer naar Marokko. 


Consulaire kosten

Consulaire kosten

Zie geldende tarieven

Voir les tarifs applicables


Gerelateerde diensten

Bewijs van consulaire inschrijving raadplegen
Eerste afgifte CNIE raadplegen
Verlenging CNIE raadplegen
Afgifte van het biometrische paspoort raadplegen
Afgifte van het biometrische paspoort in Marokko ten behoeve van Marokkanen in het buitenland van Marokkanen in het buitenland raadplegen
Afgifte Verklaring Omtrent Gedrag raadplegen
Laissez-Passer raadplegen
Uitgifte van het trouwboekje raadplegen
Uittreksel van de geboorteakte raadplegen
Uittreksel van de overlijdensakte raadplegen
Integrale kopie van de geboorteakte raadplegen
Individuele of collectieve verklaring van in het leven zijn of familiaal formulier van de burgerlijke stand raadplegen
Verklaring van niet getrouwd zijn raadplegen
Huwelijksakte raadplegen
Verklaring van niet hertrouwd zijn raadplegen
Echtscheidingsakte raadplegen
Verklaring van huwelijkswetgeving raadplegen
Inschrijving van het burgerlijk huwelijk bij de Consulaire Diensten raadplegen
Ishhad moulhaq raadplegen
Huwelijkse administratieve verklaring (ongehuwd, gehuwd, gescheiden of verweduwd) raadplegen
Huwelijkse ontbindingakte raadplegen
Verzoeningspoging van echtgenoten raadplegen
Akte van wederzijdse instemming voor echtscheiding raadplegen
Huwelijksvolmacht raadplegen
Volmacht voor onroerend goed transacties raadplegen
Op het niveau van Diplomatieke Missies en Consulaire Posten raadplegen
Op het centrale niveau van Ministerie van Buitenlandse Zaken dse Zakenen Internationale Samenwerking raadplegen
Certificering van overeenstemming van documenten raadplegen
De definitieve terugkeer naar Marokko raadplegen
Tijdelijke invoer van auto’s in Marokko raadplegen
Korting van 90% toegekend voor de inklaring van een motorvoertuig raadplegen
Verouderingskorting voor voertuigen raadplegen
Nationaliteitsbewijs raadplegen
Bewijs van nationaliteitserkenning raadplegen
Marokkaans nationaliteitsbewijs voor kinderen van een Marokkaanse moeder en een buitenlandse vader raadplegen

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met het call center

Toegang tot de Portal

twitter bell fb globe header-loop menu-bar msg popup-close youtube arrow arrow-down map-maroc arrow-nav eye share dots play-button bell-actu extend print share calendar whatsapp journaliste radio tv quote localiser world pin pdf localisation message phone info info clock letter big-letter > small-letter message appelez centre appel